Jesteś tutaj

Ogłoszenie na stanowisko młodszego wychowawcy

Tytuł
Ogłoszenie na stanowisko młodszego wychowawcy
Stanowisko
Młodszy wychowawca
Miejsce pracy
Trzemiętowo
Termin składania ofert
31.05.2022 10:00

OGŁOSZENIE O PRACĘ nr 1/2022 z dnia 17.05.2022r.

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko młodszego wychowawcy.

Warunki pracy:

- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

- praca w oparciu o harmonogram pracy w systemie 12-godzinnym,

- miejsce pracy placówka opiekuńczo-wychowawcza w Trzemiętowie.

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

albo

- na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

- posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona,

- wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

- umiejętność organizacji pracy i kreatywność,

-umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań,

- włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność,

- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

- wysoka kultura osobista,

- mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Obowiązki wychowawcy ściśle określa zakres czynności opracowany w oparciu o przepisu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (druk w załączeniu),

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności,

- oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Osoby zainteresowane spełniające określone wymogi formalne mogą składać wymagane dokumenty w kancelarii Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko lub przesłać listownie na wskazany adres bądź podpisane zeskanowane dokumenty przesyłać na adres e-mail kancelaria@capowbyd.pl

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.